Premium

  1. 10 Punktów Premium - cena 10 pln
  2. 25 Punktów Premium - cena 25 pln
  3. 100 Punktów Premium - cena 100 pln
  4. 200 Punktów Premium - cena 200 pln

 

Płatności realizowane są przez system PayPal

Standardowe opcje premium ( opcja mc/rok )

Widok wioski - dodatkowo wyświetla czas do zakończenia budowy budynku
Widok miasta - dodatkowo wyświetla czas do zakończenia budowy budynku
Dostęp do historii rozbudowy wioski
Dostęp do statystyk wioski
Dostęp do statystyk obrotu towarowego
Bezpośredni znacznik mapy dla osadników przy budowie nowych osad, kopalń, warowni
Skrót do wiosek (następna:poprzednia)
Skrót przejścia między budynkami w wiosce (następny:poprzedni)
W widoku graficznym produkcja i stan produkowanego towaru na ikonie budynku
W widoku prostym aktualna produkcja bezpośrednio pod budynkiem
Dodatkowe wyszukiwanie historii konkretnego regionu w historii
Archiwum poczty

Prywatne Forum ( do zakończenia gry z możliwością download )*
Forum dostępne Tylko dla Ciebie ew. wskazanych przez Ciebie graczy. Opcja jest
jednorazowa.

Automatyczna rozbudowa ( opcja mc/rok )*

Umożliwia automatyczną rozbudowę nowych wiosek. Nie umożliwia dostępu do
standardowych opcji premium. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest posiadanie co
najmniej jednej wioski. Nie musisz pamiętać o wybudowaniu bądź rozbudowywaniu
budynków. System automatycznie po potwierdzeniu dostępności surowców podejmie pracę.

Jakiekolwiek przyszłe dodawane możliwości premium automatycznie wchodzą do
właściwych pakietów bez konieczności dokupowywania ich.

*-Nie umożliwia dostępu do standardowych opcji premium