Budynki

Gospodarstwo
Tartak
Kopalnia węgla

Kopalnia Żelaza

Kamieniołom

Hodowla Bydła

Hodowla Koni

Młyn

Rzeźnia

Piekarnia

Warsztat

Kuźnia

Koszary

Zbrojmistrz

Palisada

Mur